Graduation Ceremony in Ha Noi

Vào ngày 08.10.2019, sự kiện kết thúc dự án FiVe đã diễn ra tại Hà Nội trong khán phòng của đối tác dự án Hactech.

Ngoài các đối tác dự án ZSL, SEPT, WMU và IEC, bà Wessels từ DLR cũng có mặt ở phía Đức. Cô đã có thể có được một ý tưởng về kết quả và quá trình của dự án trực tiếp trên trang web.

Nhiều diễn giả đã trình bày vai trò của họ trong dự án.