Hệ thống quản lý học trực tuyến

Moodle LernplattformCho công tác giáo dục xuyên quốc gia, chúng tôi đã cài đặt một hệ thống quản lý học tập (LMS) dựa trên nền tảng Moodle.

Các giáo viên có thể đưa nội dung khóa học cho các học viên chủ động lấy tài liệu và đăng kết quả học tập tại đây.

Nhấp chuột vào biểu tượng và bạn sẽ đi tiếp đến LMS của chúng tôi!