Ý tưởng thành hiện thực

Five_akademie_ideeTrong tháng 1 năm 2015, dự án của chúng tôi trong khuôn khổ chương trình chuyển giao đào tạo để xây dựng hệ thống trường đào tạo nghề tại Việt Nam đã được khởi động.

Cùng với các tổ chức đào tạo của Việt Nam và hợp tác kinh tế, một trường đào tạo nghề đã được thành lập ở Hà Nội.

Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đức đã được hiện thực hóa, các kỳ thi với chứng nhận trên toàn thế giới do phía Đức cấp cũng được đưa vào.

Không bao lâu nữa khóa học đầu tiên sẽ bắt đầu.