Ký kết ghi nhớ hợp tác

Sau khi đoàn Five hoàn thành việc thông qua việc đào tạo nâng cao tại các trường nghề của học viện tiểu bang Baden-Württemberg vào tháng 9 năm 2016, gói công việc đầu tiên của dự án đào tạo giữa Việt Nam và Đức đã được thực hiện.
Viên gạch đầu tiên xây dựng nên sự hợp tác thành công với một đối tác trong khối trường đào tạo nghề chuyên nghiệp (HACTECH – Cao đẳng nghề Bách Khoa) đã được thiết lập bằng việc ký kết một bản ghi nhớ của MoU trong chuyến đi đến Việt Nam vào tháng 11 năm 2016.
Lễ ký kết giữa các nhà lãnh đạo tập đoàn LAK và HACTECH đã diễn ra với sự hiện diện của bà tiến sĩ (Dr.) Nicole Hoffmeister-Kraut, Bộ trưởng bộ Kinh tế, Lao động và Nhà ở của bang Baden-Württemberg tại Hà Nội.