Dấu ấn

Đối với các nội dung có trách nhiệm:

Giám đốc: Frank Winzerling
Mã số thuế: 102/108/07913
Đăng ký thương mại Stendal HRB 7488

WMU GmbH
Jerichower Str. 28
39.114 Magdeburg
Đức

Email: info@wmu-md.de
Internet: http://www.wmu-md.de
Giám đốc: ông Frank Winzerling