dự án

Trong 15 năm qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia kinh tế có tầm quan trọng nhất ở Châu Á.

Nền kinh tế Việt Nam, kể từ thời kỳ Đổi mới và bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, đã trải qua một sự bùng nổ liên tục, có lúc nền kinh tế tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu ở ngành Cơ khi chế tạo máy và thiết bị, ngành công nghiệp năng lượng, cũng như công nghiệp ô tô và điện tử. Sự phát triển nhanh chóng của những năm gần đây khiến cho Việt Nam đã có thể thu hút nhiều khoản đầu tư từ nước ngoài. Các tập đoàn quốc tế, ví dụ như Samsung, sản xuất các sản phẩm chủ lực cho thị trường thế giới và dần phát triển một số nhà cung cấp có thể cạnh tranh quốc tế.

Các doanh nghiệp Đức cũng đã được thành lập tại Việt Nam. Theo dữ liệu mới nhất từ AHK Việt Nam, 300 công ty Đức đã có trụ sở tại đây, với khối lượng giao dịch giữa hai quốc gia khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, các công ty này cũng như các công ty Việt Nam cải tiến công nghệ, đều phàn nàn về sự thiếu hụt nhân viên kỹ thuật có trình độ – đặc biệt là ở cấp quản lý tầm trung, trình độ cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ. Theo thông lệ ở nhiều quốc gia ngoài khu vực nói tiếng Đức, ngoài đào tạo nghề ban đầu, chủ yếu diễn ra trong các trường học, chỉ có giáo dục học thuật tại các trường đại học. Do nhu cầu ngày càng tăng ở nơi làm việc và sự thay đổi công nghệ nhanh chóng trong sản xuất, trong thời gian gần đây đã tồn tại một khoảng cách về trình độ, đặc biệt là trong quản lý tầm trung và quản đốc.