Học viện

Lần đầu tiên tại Việt Nam mang đến cho các Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo Erfurt (Đức), việc đào tạo nghề với các kỹ thuật tiểu bang chấp thuận cho kỹ thuật điện ở cấp độ bằng cử nhân!
Trong một nền giáo dục đặc biệt thứ hai của 8 học kỳ học viên Việt Nam nhận được cả hai cấp độ Cao đẳng Việt thường xuyên, cũng như mức độ của Đức cho kỹ thuật viên tiểu bang chấp thuận (tương đương Cử nhân) của Thuringia trong kỹ thuật điện.

Trong một dự án hợp tác Đức-Việt các tiêu chuẩn của giáo dục Đức tại Việt Nam được thành lập và những người trẻ tuổi sẽ cho phép một lớp học đầu tiên, quốc tế công nhận đào tạo chuyên nghiệp. Với Việt Nam mới được thành lập để đào tạo kỹ thuật viên tiểu bang chấp thuận các nhu cầu đặc biệt của công ty được đưa lên và tạo ra một lựa chọn nghề nghiệp khả thi cho những người trẻ tuổi. Để cho hệ thống đào tạo nghề của nước CHXHCN Việt Nam được bổ sung bằng việc đào tạo mới cho kỹ thuật viên và có thể phục vụ như là một ví dụ điển hình cho các chương trình giáo dục khác.