Học sinh

“Các phương pháp được sử dụng để giảng dạy trong Chương trình kỹ thuật nâng cao rất thú vị. Chúng tôi năng động hơn, có nhiều tự do hơn và có thể có được kinh nghiệm quan trọng trong thực tế. Điều này mở ra cho chúng tôi cơ hội việc làm cho các công ty quốc tế hoặc công việc tại nước ngoài.”

Sinh viên khóa 1 của chương trình đào tạo nâng cao tại HACTECH, Hà Nội

“Chúng tôi rất vui có thể mang tới cho sinh viên của chúng tôi cơ hội nhận bằng tốt nghiệp được công nhận ở nước ngoài, nhờ vào chương trình đào tạo nâng cao. Điều này mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho các em và các em có thể có được các kỹ năng chuyên môn và xã hội quan trọng thông qua việc theo học chương trình đào tạo nâng cao, mở ra cơ hội việc làm cả ở Việt Nam và ở Đức”

TS. Nguyễn Khắc Kiếm, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội (HACTECH), Hà Nội

Các cuộc họp chuyên sâu xung quanh dự án FiVe: Những người chịu trách nhiệm cho chương trình đào tạo nâng cao tại HACTECH và đại diện dự án FiVe thảo luận về việc xây dựng Chương trình đào tạo nâng cao ngành Kỹ thuật điện.