Kế hoạch của dự án năm 2017

FiVe Projektgruppe

Kooperation mit HACTECH

Trong cuộc hội thảo 1 tuần với ban lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Bách Khoa – HACTECH tại Hà nội, đội dự án FiVe đã tạo ra các bước làm việc cho việc đưa chương trình giáo dục nghề một cách thành công và bền vững sang Việt Nam.
Một trong những yếu tố quan trọng là việc đào tạo nâng cao cho đội ngũ giáo viên Việt Nam trước và trong các giai đoạn thực thi dự án.
Thông qua việc tài trợ tài chính của BMBF, các khóa đào tạo nâng cao cho đội ngũ giáo viên tham gia dự án có thể được tiến hành không chỉ ở Đức mà còn cả ở Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *